Geodeta to zawód zaufania publicznego

Wpisany przez L. Piszczek poniedziałek, 03 listopada 2014 14:18
PDFDrukujEmail

Gazetka Choce?ska

ROMAN NOWAKOWSKI - Wjt Gminy Choce? prezentuje swoiste podej?cie do pracy geodetw. Nasza praca jest traktowana z du?? ostro?no?ci? granicz?c? z zagro?eniem dla lokalnej spo?eczno?ci. Chyba nie trudno domy?li? si? z jakich przyczyn jeste?my tak traktowani. I kto ma za sob? lata praktyki w tak zwanym "terenie" z takim podej?ciem, pe?nym nieufno?ci, spotka? si? nie raz. Niestety to "zas?uga" Prawa geodezyjnego i kartograficznego, ktre chocia? powsta?o u schy?ki dekad zwanych "komunistycznymi" to jednak wszelkie "policyjne" przepisy przej??o, i to w niezmienionych formu?ach, z dekretw 1952 r. i z 1956 r. To przecie? w tamtych latach Mierniczy zosta? zamieniony na Geodet? z czysto politycznych przyczyn, a ca?a profesja, ktra do 1952 cieszy?a si? du?? estym? i poszanowaniem, zosta?a upa?stwowiona. To nie kto inny, tylko wczesny geodeta parcelowa? maj?tki ziemskie, mierzy? kraj przede wszystkim pod wojskowe mapy topograficzne, i zosta? postrzegany jako przedstawiciel rz?du ds. "ucisku" i "wdra?ania".

A dzisiaj? Czy to nie geodeta dostarcza danych, przewa?nie wbrew swojemu zleceniodawcy, ktre s? wykorzystywane przez organy podatkowe, nadzr budowlany, tzw. ochron? ?rodowiska itp. Dlatego ja Wjtowi Nowakowskiemu wcale si? nie dziwi?, ?e ostrzega swoich wyborcw przed Geodetami...

Arek, dzi?ki za skan notatki.

 

Pikieta pod Sejmem GEODETA PA?DZIERNIK'14

Wpisany przez eljotpi poniedziałek, 27 października 2014 12:14
PDFDrukujEmail

"Pierwszy protest geodetw w III RP za nami. Krytycy powiedz?, ?e by?o ma?o uczestnikw, wytkn? niemrawy przebieg i kiepska organizacj?."

 

Ostatni dzwonek PAZDZIERKIK'14

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 27 października 2014 11:49
PDFDrukujEmail

Po co protest geodetw pod Sejmem oraz co z niego wynika...

 

PLAKATY INFORMACYJNE O AKCJI

Wpisany przez eljotpi poniedziałek, 13 października 2014 14:42
PDFDrukujEmail

Do pobrania i wydrukowania plakaty oraz link do podpisu online

   

Wpisany przez Leszek Piszczek piątek, 10 października 2014 09:26
PDFDrukujEmail

Mija w?a?nie 10 dzie? odk?d "Petycja geodetw" stworzona przez OKPG jest wy?o?ona w Internecie do podpisu a tempo nie spada. Ju? podpisa?o prawie 1 600 osb. A to przy bardzo ograniczonej informacji o ca?ej akcji.

Najwi?cej podpisw jest z ma?ych miejscowo?ci bo a? 52% i to chyba oznacza, ?e tam najbardziej odczuto negatywne efekty nowelizacji Prawa geodezyjnego. I nic w tym dziwnego bo w?a?nie tam nasza Polska Geodezja jest NAJBARDZIEJ zapuszczona. Tam Pa?stwowy Zasb to nadal plansze pierworysw z lat '70, ktre w chwili obecnej nie ma kto uzupe?nia?... Bo urz?dom powiatowym Centrala nie przekazuje wystarczaj?cych finansw na nowe etaty nie mwi?c ju? o ?rodkach na cyfryzacj? PZGiK. Jak powiaty, gdzie w o?rodkach dokumentacji pracuje 3-5 osb ma poradzi? sobie z przekszta?ceniem papierowych dokumentw na pliki cyfrowe? Jak te o?rodki maj? zastosowa? nowe cenniki, ktre przewiduj? wy??cznie zasb cyfrowy? Jak przy tak szczup?ych zasobach maj? sobie da? rad? z 5 krotnym zwi?kszeniem si? ilo?ci "papierkw" ktre nale?y wype?ni?? Jak takie matrixowe prawo mo?na by?o zaproponowa? Sejmowi do uchwalenia....

 

PETYCJ? MO?NA PODPISA? W INTERNECIE

Wpisany przez eljotpi piątek, 03 października 2014 04:47
PDFDrukujEmail

Z?? podpis przez Internet

   

Więcej artykułów…

Strona 3 z 6

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>