Geodeta to zawód zaufania publicznego

Wpisany przez L.Piszczek piątek, 07 stycznia 2011 20:39
PDFDrukujEmail

Konstytucyjna podstawa

Istot? samorz?du zawodowego - zawodw zaufania publicznego - to przymusowa przynale?no?? do korporacji, skupiaj?cej osoby wykonuj?ce okre?lon? i jednorodn? dzia?alno?? zawodow? osobi?cie, co wyklucza cz?onkostwoosb prawnych.Celesamorz?duto reprezentowanie cz?onkw korporacji wobec organw pa?stwa oraz sprawowanie pieczy nad nale?ytym wykonywaniem zawodu.

W drodze ustawy mo?na tworzy? samorz?dy zawodowe, reprezentuj?ce osoby wykonuj?ce zawody zaufania publicznego i sprawuj?ce piecz? nad nale?ytym wykonywaniem tych zawodw w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. (1)

Jak wynika wprost z cytowanego art.17 ust. 1 Konstytucji RP, to dla ochrony interesu publicznego przez sprawowanie pieczy nad nale?ytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego mo?liwe jest tworzenie samorz?du zawodowego ale wy??cznie w drodze ustawy.

ARTYKU?Y   =
 

POZGEO b??dnie oblicza?...

Wpisany przez Administrator środa, 15 grudnia 2010 09:50
PDFDrukujEmail
Mimo wcze?niejszym zapewnieniom uruchomienia, serwis POZGEO nadal nieczynny.
Jak donosi internetowy portal asgeupos.pl nie uda?o si? uruchomi? 14 grudnia 2010 r. serwisu automatycznych oblicze? POZGEO. Z o?wiadczenia portalu wynika, ?e win? za blokad? us?ugi ponosi wykonawca systemu ASG-EUPOS. Natomiast nadal nie wiadomo kto ponosi win? za brak bie??cego monitoringu serwisu oraz od jakiego czasu serwis ?wiadczy? us?ugi z b??dami. Brak jest przede wszystkim upublicznienia oceny emitowanych b??dw.

 

Geodeci

Wpisany przez Administrator niedziela, 12 grudnia 2010 19:39
PDFDrukujEmail

B?dzie to mj blog geodezyjny. Tutaj b?d? publikowa? moje przemy?lenia i opinie. A ja to geodeta w stanie czynnym od 1969 roku, z uprawnieniami od 1987 r. W necie podpisuje si? zazwyczaj nickiem eljotpi, albo swoim nazwiskiem iimieniemaw?a?ciwieto imieniem i nazwiskiem - Leszek Piszczek.

Je?eli tu trafi?e?/?a?, to Ci? serdeczniepozdrawiam.

   

Strona 6 z 6

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>