PDFDrukujEmail

Informujemy, ?e miejsce zbiórki "pikiety geodetów pod Sejmem" to placyk pod pomnikime Polskiego Pa?stwa Podziemnego u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej.

Data 9 wrze?nia 2014 r. godz. 10:00

Pobierz plakat A-4 i zawie? go w swoim o?rodku

Plakat A-3

Czytajcie poni?szy Apel do Kole?anek i Kolegów, a mo?e go wydrukowa? i poda? dalej?
St?d mo?na pobra? plik apelu w pdf   http://storino.pl/p/631I8