PDFDrukujEmail

Gdy w Sejmie G?ówny Geodeta Kraju celebrowa? Jubileusz 25-lecia uchwalenia Prawa geodezyjnego i kartograficznego to pod Sejmem zbiera?y si? ju? grupki Kole?anek i Kolegów, którzy w odpowiedzi na internetowy apel przyjechali by uczestniczy? w prote?cie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powoli t?um zacz?? g?stnie?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktualnie o godz. 10:00 organizatorzy, czyli Kol. Radek Smyk oraz ja, rozpocz?li?my oficjalnie zgromadzenie publiczne pod nazw? "Pikieta geodetów pod Sejmem 9.09".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puszczona pomi?dzy protestuj?cych "Lista obecno?ci"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na któr? wpisywa?y si? osoby, które chcia?y, pokaza?a ?e w manifestacji niezadowolenia z zarz?dzania Polsk? Geodezj? wzi?li udzia? geodeci z nast?puj?cych miejscowo?ci:
Aleksandrów Kujawski, Bielsk Podlaski, Bielsko Bia?a, Bi?goraj, B?onie, Brodnica, Ciechanów, Czchów, D?browa Górnicza, Garwolin, G?ucho?azy, Gorzyce, Grodzisk Mazowiecki, K?ty, Ko?skie, Legionowo, Lipno-Grudzi?dz, ?osice, ?ód?, Malinów, Mi?sk Mazowiecki, Nisko, Nowy Dwór Gda?sk,i O?wi?cim, Otwock, O?arów Mazowiecki, Pabianice, Piaseczno, Piotrków Trybunalski, P?o?sk, Prudnik, Pruszków, Pu?awy, Radom, Radoszyce, Radziejów Kujawski, Rawa Mazowiecka, Sosnowiec, Sulejówek, Szamotu?y, Sztutowo - Zalew Wi?lany, Warszawa, W?oc?awek, Wolbrom, Wo?omin - Zielonka, Wo?omin, Z?bki, Zgierz ?yrardów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materia? nie sko?czony...

Relacje z protestu zamie?ci?a tez Redakcja Geoforum.pl na swojej stronie oraz w galerii