MWINGiK O ANALOGOWEJ MAPIE ZASADNICZEJ

MWINGiK O ANALOGOWEJ MAPIE ZASADNICZEJ

PDFDrukujEmail

Streszczenie

 

Aktualizacja mapy zasadniczej prowadzonej w postaci analogowej tylko do ko?ca 2013 r. Wobec braku na wi?kszo?ci obszarów prowadzenia mapy zasadniczej w postaci mapy obiektowej dopuszczono do ko?ca roku 2016 mo?liwo?? prowadzenia jej w postaci wektorowej lub rastrowej systematycznie uzupe?nianej danymi wektorowymi. W przypadku niedochowania przez Starostów przepisu art. 53b ust. 1 uPgik i prowadzenia nadal mapy analogowej, aktualizacja tej?e mapy powinna by? wykonywana przez s?u?by powiatowe a nie przez wykonawców.

 

 

Do pobrania pdf