PDFDrukujEmail

STANOWISKA "PROKURATORÓW I S?DZIÓW" OBSADZONE

RZECZNICY DYSCYPLINARNI
ORAZ SK?AD WOJEWÓDZKICH KOMISJI DYSCYPLINARNYCH W KADENCJI 2015-18

 

WOJEWÓDZTWO RZECZNIK
SK?AD KOMISJI

dolno?l?skie Zbigniew Domaga?a

Wojciech Kumiega (przewodnicz?cy), W?odzimierz Chytry, Mariusz Dzumyk, Pawe? Kryjan, Ewa Maj, Bo?ena Tabisz, Joanna Przybylska

kujawsko-pomorskie Iwona Owczarz

Arkadiusz Warda (przewodnicz?cy), Alina Pawlaczyk, Jolanta Walerych, Monika Bukowska, Katarzyna Nizio?ek, Ma?gorzata Jab?o?ska, Waleria Gort-Cis?o, Piotr Hofman

 

lubelskie Krzysztof W?cha?a

Marek K?opotek (przewodnicz?cy), Henryk Borek, Mariusz Chudzik, Mariusz Kasprzak, Stanis?aw Pietrzak, Piotr Strojny, Dariusz Wojciech Wiater

lubuskie Andrzej Bylica

Pawe? Witt (przewodnicz?cy), Agnieszka Koprowska, Renata Gargol, Krzysztof Janicki, Henryk Amerski, Stanis?aw Banik

?ódzkie S?awomir Olejniczak

Dariusz Szczepa?ski (przewodnicz?cy), Beata Wiktorowska, Izabela Paw?owska, Ma?gorzata Filipiak, Marianna Hikisz, Iwona Mazurkiewicz, Wies?aw Pawiak

ma?opolskie Marlena St?pie?

Marek Lubaczewski (przewodnicz?cy), Anna Biel-Krze?niak, Dorota Dubikowska, Piotr Furtak, Rafa? Hajdy?a, Justyna Izbi?ska, Ma?gorzata Noco?, Wioletta Nowak

mazowieckie Gra?yna Pia?ucha

Adam Jakubowski (przewodnicz?cy), Wioletta Jelska, Aleksandra Ko?ciesza, Wies?awa Krupi?ska, Stanis?aw Duszak, Agnieszka Pajewska, Daniel Kole?ski, Zbigniew Gorz?ch, Ewa Szo?uch

opolskie* Agnieszka Bili?ska

Ewa Niestrój (przewodnicz?ca), Piotr Grawon, Barbara Sad?ek, Karolina Najgeburska-Graczyk, Mariusz Pacak, Barbara Musio?, Pawe? Sosnowski

podkarpackie Witold Klimowicz

Jolanta Bryl (przewodnicz?ca), Piotr K?drek, Edward Koprowicz, Gra?yna Podgórska, Wis?aw Rzym i Ma?gorzata W?sacz

podlaskie Witold Kulawczyk

Gra?yna Klimowicz (przewodnicz?ca), Czes?aw Bartoszewicz, Miros?awa Drewnowska, Zenon Kaczmarczyk, Danuta Konopka, Stanis?aw Kozikowski, Leszek Osyda, Ludmi?a Pietrzak, Joanna Sienkiewicz-Krasicka, Alina Turowska, Tadeusz Wilczewski

pomorskie Janina Peliksza-Tanan

Bo?ena Micewicz (przewodnicz?ca), Monika Bara?ska, Przemys?aw Bia?czak, Barbara Bojarowska, Hanna Jo?czak-Wiosna

?l?skie* Jacek Wieczorek

Ewa Niestrój (przewodnicz?ca), Piotr Grawon, Barbara Sad?ek, Karolina Najgeburska-Graczyk, Mariusz Pacak, Barbara Musio?, Pawe? Sosnowski

?wi?tokrzyskie Marcin Grabowski

Bo?ena Ma?kowska (przewodnicz?ca), Halina Adamska, Danuta Bil, Roland Bugdalski, Alina G?ady?, Joanna Osman, Anna Soko?owska, Lucjan ?rednicki, Tadeusz Wo?owiec

warmi?sko-mazurskie Jaros?aw Krupi?ski

Krzysztof Gulbinowicz (przewodnicz?cy), Andrzej Huszcza, Mariusz Krzemieniewski, Beata Obolewicz, Ryszard Kowalczyk, Anna Kowalewska, Krzysztof Hordejuk, Agata Milkiewicz, Kamil Kowalczyk, Miros?aw Chomiuk, Leszek Madej

wielkopolskie Tomasz Powro?nik

Liliana Mlynarska-Warzych (przewodnicz?ca), Jolanta Winiarska-Litwiniuk, Pawe? Bia?ak, Anna Górny, Kazimierz Narloch, Janusz Rogala, Krzysztof Sobczak, Hanna Mierzwiak, Waldemar Sztukiewicz, Jan Ceg?a, Dionizy Walaszczyk

zachodniopomorskie Robert Wo?niak Dawid Styszy?ski (przewodnicz?cy), Anna Modrzejewska, Wioletta Paw?owska, Karina W?oszczy?ska, Micha? Kaznocha, S?awomir Leszko, Karol ?mist

 

SK?AD ODWO?AWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ

Andrzej Zar?ba (przewodnicz?cy), Ma?gorzata Brzezi?ska, Wies?aw Graszka, Adolf Jankowski, Zbigniew Kopacz, Zenon Marzec, Jolanta Przedlacka, Bart?omiej Stecki, Wies?aw Szyma?ski