Wniosek do PRM o powo?ania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Geodezyjnego

Wniosek do PRM o powo?ania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Geodezyjnego

PDFDrukujEmail

Drogie Kole?anki i Koledzy,

PTG zdecydowa?o si? na wyst?pienie do Pani Ewy Kopacz o powo?anie Komisji Kodyfikacyjnej wzorem tej od Kodeksu Budowlanego, by nowe Prawo Geodezyjne by?o nie tylko rozwi?zaniami narzuconymi przez G?ˇwny Urz?d Geodezji i Kartografii. Prosz? przeczytajcie o co chodzi PTG, i je?li podzielacie pogl?dy to wesprzyjcie swoim podpisem.

http://www.petycjeonline.com/wniosek_do_prm_o_powoania_komisji_kodyfikacyjnej_prawa_geodezyjnego